Velkommen!

Formålet med denne hjemmeside er informere om FrederiksbergFondens formål samt hvilke områder fondens bestyrelse har valgt at have særlig fokus på med henblik økonomisk støtte.

Der orienteres om hvilke krav der stilles til ansøgere der ønsker økonomisk støtte.

Det er håbet, at læseren i øvrigt vil have glæde af informationerne om Fondes historie samt eksemplerne på nogle af de mange projekter Fonden har støttet.

 

Martin Dahl
Direktør


 
 

Copyright © 2006 af FrederiksbergFonden